Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla mieszkańców Gminy Strzeleczki

Bezpłatny punkt konsultacyjny jest dofinansowany przez Ministra Pracy Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2016”

Jeśli:

to zapraszamy na spotkanie do Punktu Konsultacyjnego.

Spotkania odbywać się będą od lipca do grudnia dwa razy w miesiącu. W listopadzie spotkanie odbędzie się już 5.11 (sobota) od 13 00 do 17 00  oraz 24.11 (czwartek) od godziny 8 00 do 12 00. W listopadzie porady odbędą się 03.12 (sobota) od 13 00 do 17 00 oraz 08.12 (czwartek) od 8 00 do 12 00.

Porady są anonimowe, punkt nie prowadzi rejestracji. Zapraszamy na spotkania w godzinach dyżuru.

Spotkania prowadzi psycholog Beata Gędźba konsultant, wykładowca, były psycholog policyjny, aktualnie pracuje z dziećmi i młodzieżą w Domu Dziecka oraz przedszkolach w Opolu, prowadzi zajęcia z wychowawcami, rodzicami oraz członkami Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie również na terenie naszej gminy.

Informacja dotycząca kolejnych terminów dyżurowania psychologa ukarze się na początku września.

Serdecznie zapraszamy!

Brak opisu obrazka

Wersja XML