Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Strzeleczki

Brak opisu obrazka

 

 

 

 

W ramach umowy z firmą ECO-ART z Warszawy zostanie wykonana inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest stanowiących pokrycia dachowe lub elewacje obiektów budowlanych znajdujących się na terenie Gminy Strzeleczki. Obecna baza azbestowa którą posiada gmina Strzeleczki jest z 2004r. i wymaga aktualizacji.  Inwentaryzacja będzie prowadzona w terenie – mieszkańcy posiadający wyroby zawierające azbest będą wypełniać stosowne ankiety. Na podstawie przeprowadzonej (pełnej i rzetelnej) inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest zostanie stworzona baza azbestowa.  Na podstawie powyższych prac gmina Strzeleczki w dalszym ciągu będzie mogła ubiegać się o środki zewnętrzne na dofinansowanie dla mieszkańców chcących pozbyć się azbestu ze swoich posesji.

Wersja XML