Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lokalna Karta Dużej Rodziny i Seniora

Gmina Strzeleczki wychodząc naprzeciw potrzebom seniorów oraz dużych rodzin planuje przystąpić do utworzenia Lokalnego Programu Karta Dużej Rodziny i Seniora. W związku z powyższym zapraszamy lokalnych przedsiębiorców do zgłaszania chęci uczestnictwa w w/w programie.

Firmy przystępujące do programu opracowują własną ofertę rabatową skierowaną do rodzin wielodzietnych posiadających co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia, jeżeli kontynuują naukę lub dla seniorów po 60 roku życia. Ponadto każda firma sama określa zakres towarów i usług objętych zniżkami, a także wyznaczony okres uczestnictwa w programie np. zniżki przy korzystaniu z oferty lokali gastronomicznych, handlowych, aptek itd.

Najważniejszą zaletą przystąpienia do programu są wzajemne korzyści zarówno dla partnerów jak i posiadaczy kart.  Rodziny korzystające z programu cenią sobie dostęp do szerokiej oferty zaproponowanej przez przedsiębiorców. Dobrze przygotowany program ulg i zniżek wpłynie na wzrost zysku firmy oraz pozyskanie stałych klientów.

Jak przystąpić do programu?

Więcej informacji Urząd Gminy Strzeleczki, ul. Rynek 4, Budynek A, II piętro, pokój 201, tel. 77 407 66 74. 

Wersja XML