Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzień Samorządowca

Z okazji „Dnia Samorządu Terytorialnego” składamy wyrazy uznania Tym, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnych i uczestniczą w kształtowaniu najbliższego środowiska. Serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę z naszym samorządem na rzecz rozwoju gminy, powiatu i województwa: pracownikom Urzędu Gminy Strzeleczki, pracownikom jednostek organizacyjnych Gminy Strzeleczki, a także związanym ściśle z samorządnością – radnym Rady Gminy Strzeleczki, radnym powiatu krapkowickiego z terenu naszej Gminy, sołtysom, druhom Ochotniczych Straży Pożarnych. Dziękując za Wasze poświęcenie życzymy Wam codziennego spełniania się w misji służenia ludziom, ciągłego zapału oraz wytrwałości w podejmowaniu coraz to nowych wyzwań, jak również szczęścia w życiu osobistym oraz wyrozumiałości ze strony Waszych rodzin.

                                                                                                                                       Z wyrazami szacunku

 

                      Przewodniczący Rady Gminy                                                                     Wójt Gminy Strzeleczki

                        /-/ Marek Kaliński                                                                                      /-/ Marek Pietruszka

Wersja XML