Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory samorządowe uzupełniające 17.07.2016

PDFzawiadomienie_praca_okw.pdf (63,66KB)
PDFuchwała_OKW_przew.pdf (137,51KB)
DOCXobwieszczenie - zarejestrowane listy.docx (16,63KB)
DOCuchwała_GKW_powołanie_OKW.doc (37,50KB)
PDFobwieszczenie_granice_obwodu.pdf (71,12KB)
PDFobwieszczenie_GKW_nadanie_nr_list.pdf (60,83KB)
PDFzawiadomienie_GKW_dyżury.pdf (42,55KB)
PDFUchwała_GKW_nadanie_nr_dla_list_wyborczych.pdf (43,38KB)
PDFskład_GKW_uchwała.pdf (87,86KB)
postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu o powołaniu Gminnej Komisji Wyborczej  PDFPostanowienie - TKW Strzeleczki.pdf (436,99KB)
PDFzarządzenie Nr 184-16 w spr. umieszczania obwieszcz. i plakatów wyb..pdf (61,57KB)

PDFzałacznik do zarządzenia wojewody Nr 55-16.pdf (63,86KB)
PDFzarządzene wojewody Nr 55-16 w spr. zarz. wybor. uzupeł. do RG Strzeleczki.pdf (34,46KB)
PDFobwieszczenie_wójta_granice_okręgu_wyb..pdf (52,41KB)
PDFKomunikat Komisarza Wyborczego.pdf (142,15KB)
PDFinf_dla_komitetów_wyborczych.pdf (55,75KB)
PDFKomunikat Komisarza Wyborczego.pdf (142,15KB)

 

Wersja XML