Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Strzeleczki na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) oraz dla osiągnięcia celów założonych w Polityce Ekologicznej Państwa na władzach publicznych ciąży obowiązek opracowania Planów Gospodarki Odpadami.
Tworzenie Planów Gospodarki Odpadami ma na celu wytyczenie ogólnych kierunków działań, zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, realizowanych za pomocą konkretnych zadań w wyznaczonym okresie czasowym.
Znowelizowana ustawa o odpadach wprowadza m.in. zamiany dotyczące zawartości planów gospodarki odpadami. W związku z tym zaistniała konieczność aktualizacji Planu Gospodarki dla Gminy Strzeleczki zgodnie z brzmieniem niektórych przepisów ustawy.
Poprzedni Plan Gospodarki Odpadami, będący integralną częścią Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzeleczki, obejmował działania na lata 2004-2014. Został on wprowadzony w życie uchwałą Nr XXVIII/213/5 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 kwietnia 2005r. Niniejsze opracowanie jest aktualizacją tego dokumentu.

Do pobrania: PDFPlan Gospodarki Odpadami.pdf (1,14MB)

Wersja XML