Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Strzeleczki na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018

Zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) program ochrony środowiska dla gminy sporządzany jest co 4 lata i zatwierdzany uchwałą Rady Gminy. Obecne opracowanie jest aktualizacją przyjętego uchwałą nr XXVIII/213/5 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 kwietnia 2005r Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzeleczki. Celem niniejszej aktualizacji jest dostosowanie zapisów Programu Ochrony Środowiska do obecnych uwarunkowań prawnych oraz do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Strzeleczki, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb gminy w zakresie ochrony środowiska.

Do pobrania: PDFProgram Ochrony Środowiska.pdf (1,57MB)

Wersja XML