Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Strzeleczkach

Dnia 16.04.2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzeleczkach odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Strzeleczkach. W zjeździe uczestniczyli delegaci oraz przedstawiciele do zarządu z 9 jednostek OSP z terenu naszej gminy. Podczas zjazdu delegaci udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi oraz wybrali nowy zarząd na kadencję 2016 – 2020. Ponad to wybrani zostali także delegaci na zjazd i przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego. Na zjeździe swoją obecnością zaszczycili nas min:

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strzeleczkach na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco:

Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego

Komisja Rewizyjna

Wersja XML