Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świadczenie rodzicielskie - informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach informuje, iż rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – przysługuje prawo do świadczenie rodzicielskiego (od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Osoby te powinny złożyć wniosek najpóźniej do dnia 1 kwietnia 2016 r. aby uzyskać świadczenie za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku, wniosek złożony po wskazanym terminie skutkuje uzyskaniem prawa do świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

Więcej informacji pod numerem tel. 77 4668037

Wersja XML