Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rodzina 500+ nowe informacje

Brak opisu obrazka 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż dostępne są wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego.

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego PDF500pluswniosek(2).pdf
 2. Oświadczenie członka rodziny o dochodach PDF500pluszalacznik2.pdf 
 3. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym PDF500pluszalacznik3.pdf
 4. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego PDF500pluszalacznik4.pdf
Wersja XML