Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Walne zebranie Gminnej Spółki Wodnej

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Strzeleczkach zaprasza wszystkich członków na walne zebranie Gminnej Spółki Wodnej, które odbędzie się dnia 09 marca 2016r. o godzinie 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej w Strzeleczkach:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia GSW w Strzeleczkach.
 2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie zakresu robót wykonanych nw 2015 roku oraz wykonania budżetu za rok 2015 - dyskusja.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi GSW.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wysokości składek członkowskich oraz zatwierdzenia budżetu na 2016 rok.
 7. Ustalenie planu działalności GSW na rok 2016.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zakończenie obrad.

 

Wersja XML