Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza otwarte konkursy ofert za realizację zadań publicznych w Gminie Strzeleczki dla organizacji pożytku publicznego na 2016 rok.

DOCwzór oferty na 2016.doc

DOCZarządzenie Nr 149 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.doc
DOCZarządzenie Nr 150 - ochrona zdrowia.doc
DOCZarządzenie Nr 151 - przeciwdziałanie patologiom społecznym.doc
DOCZarządzenie Nr 152 - działalność na rzecz mniejszości narodowych.doc
 

Wersja XML