Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ankieta w ramach projektu E-centra Aktywizacja Cyfrowa Mieszkańców Gmin

Brak opisu obrazka

Nasza Gmina w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców na bezpłatne szkolenia kompetencji cyfrowych przystąpiła do projektu „E – CENTRA – AKTYWIZACJA CYFROWA MIESZKAŃCÓW GMIN” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Prosimy wszystkich mieszkańców zainteresowanych bezpłatnym udziałem w szkoleniu o wypełnienie krótkiej ankiety, badającej zapotrzebowanie w zakresie umiejętności cyfrowych.

link do ankiety: http://www.ankietka.pl/ankieta/210410/ankieta-gmina-strzeleczki.html


 

Wersja XML