Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Karta Dużej Rodziny

Brak opisu obrazka

Każdy członek rodziny, w której rodzic lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci mogą uzyskać Kartę Dużej Rodziny. Mogą otrzymać ją również rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Karta przyznawana jest niezależnie od dochodu w rodzinie.

Na stronie internetowej http://duzarodzina.pl/karta-duzej-rodziny/jak-dostac-karte-duzej-rodziny/ znajdziecie Państwo animację video ukazującą poszczególne etapy procesu zdobycia Karty Dużej Rodziny. Znajdą też Państwo informacje o zniżkach i oszczędnościach oferowanych dzięki Karcie oraz odnośnik do pobrania stosownych dokumentów KDR.

Wniosek można składać w siedzibie Urzędu Gminy Strzeleczki, ul. Rynek 4, budynek A, II piętro, pokój 201, w godzinach pracy Urzędu.  

Wersja XML