Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dowóz dzieci na basen - Krapkowicka Pływalnia Delfin

            Strzeleczki,15.01.2016r.

 

Zapytanie cenowe

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Strzeleczkach, ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleczki zaprasza do przedstawienia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego -  Dowóz dzieci na basen - Krapkowicka Pływalnia Delfin.

 Zakres niniejszego zamówienia obejmuje dowóz dzieci na trasach:

 1. Strzeleczki - Komorniki - Krapkowice  11km 
  Krapkowice - Komorniki - Strzeleczki  11 km 
  poniedziałki w godzinach 14.30 – 17.00  ilość dzieci 42
 2. Racławiczki – Strzeleczki- Krapkowice 14 km  
  Krapkowice – Strzeleczki – Racławiczki  14  km 
  wtorki w godzinach 15.30 – 17.45  ilość dzieci 39
 3. Strzeleczki – Krapkowice  9 km 
  Krapkowice - Strzeleczki  9 km 
  środy w godzinach 14.15 – 17.00  ilość dzieci 42
 4. Zielina –Buława – Dobra - Krapkowice 16km 
  Krapkowice – Dobra – Buława - Zielina  16 km 
  czwartki w godzinach 15.30 – 17.00  ilość dzieci 51

Termin wykonania prac:

Przewidywany okres wykonania w/w zadania – do 24 czerwca 2016r.  

Sposób przygotowania oferty / termin składania ofert:

Ofertę zawierającą żądane informacje wraz z oświadczeniem, o zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszeniem do niego zastrzeżeń proszę złożyć do dnia 22.01.2016r. (do godz. 15:30) w następującej formie: mailowo na adres: zeas@strzeleczki.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: Dowóz dzieci na basen- Krapkowicka Pływalnia Delfin

Wybór ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Inwestor będzie się kierował – ceną ofertową, która winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1.

Informacja o wyniku zapytania cenowego zostanie przekazana telefonicznie oferentom, którzy złożą ofertę.                                                                      

 

                                                                                                                                                          Kierownik GZEAS

                                                                                                                                                            Urszula Matysek

 

Załączniki:                                                                  

 1. wzór oferty: DOCOFERTA dowóz na basen.doc

 

Osoba do kontaktu:

Małgorzata Kloske

E mail: zeas@strzeleczki.pl

Wersja XML