Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin konkursu

REGULAMIN

konkursu na najpiękniej udekorowaną świątecznie posesję w okresie Świąt Bożego Narodzenia  

 

I.    Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Strzeleczki .

II.   Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców gminy Strzeleczki.

III.  Kategoria konkursu:

       Dekoracja świąteczna z oświetleniem.

IV.  Ocena :

     1. Oceny dokona komisja powołana przez Wójta Gminy Strzeleczki.

     2. Ocena posesji zostanie przeprowadzona w okresie od 24 grudnia  do 31 grudnia br.

     3. Skład komisji określa każdorazowo Wójt Gminy Strzeleczki.

     4. Z przeprowadzonej oceny zostanie wykonana dokumentacja w postaci zdjęć i  protokołu.

V.   Komisja przy ocenie posesji będzie kierowała się następującymi kryteriami:                                      

     1. Kompozycja.

     2. Pracochłonność.

VI.   Oficjalne ogłoszenie wyników i rozdanie  nagród rzeczowych nastąpi na najbliższej sesji Rady Gminy Strzeleczki .

VII.  Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

VIII. Zdobycie I, II i III miejsca  powoduje brak możliwości udziału w konkursie w kolejnym roku.

IX.   Zdjęcia najlepiej udekorowanych posesji zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Strzeleczki : www.strzeleczki.pl .

X.    Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 774669696 lub  774076680.

Wersja XML