Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nadzwyczajna XVI sesja Rady Gminy Strzeleczki.

W dniu 7 grudnia 2015 r. o godzinie 14.00 w sali narad w Urzędzie Gminy Strzeleczki w Strzeleczkach Rynek 4 odbędzie się nadzwyczajna XVI sesja Rady Gminy Strzeleczki.

                                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki

                                                                                                                          Marek Kaliński

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego – projekt z 04.12.2015r. Skarbnik Gminy.
 4. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.
 5. Zamknięcie sesji.
Wersja XML