Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rządowy program "Bezpieczna+"

Brak opisu obrazka  

 

 

 

W dniu 11.09.2015r.  został złożony do Opolskiego Kuratorium Oświaty  wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na działania w ramach Rządowego programu  - „Bezpieczna +”.

Realizowane w ramach programu działania będą obejmowały następujące obszary:

Program  jest adresowany m.in. do uczniów rodziców ,nauczycieli i innych pracowników szkół.

Złożony  wniosek obejmuje wszystkie  szkoły podstawowe i gimnazjum naszej   gminy.

Wnioskowana kwota ogółem (dotacja +wkład własny )         44.945 zł.

 z tego:
wnioskowana kwota wsparcia                                                35.956 zł
w
kład własny organu                                                                8.989 zł.

Wersja XML