Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga rolnicy

W związku z długotrwałą suszą i wysokimi temperaturami utrzymującymi się na terenie Gminy Strzeleczki, jak również w oparciu o sygnały napływające od rolników oraz sołtysów terenu Gminy dotyczące szkód w uprawach rolnych spowodowanych brakiem opadów, a także w oparciu o monitoring suszy prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, informuję o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód w uprawach rolnych, które będą mogły być rozpatrywane przez stosowne komisje Wojewody Opolskiego. Wnioski można składać na adres Urzędu Gminy Strzeleczki, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki lub w sekretariacie Urzędu w terminie do 31 sierpnia br.

DOCWNIOSEK O SZACOWANIE STRAT.doc
 

 

                                                                                                                                                  Wójt Gminy Strzeleczki

                                                                                                                                                        Marek Pietruszka

Wersja XML