Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzień Sołtysa

 

Brak opisu obrazka 

11 marca w całym kraju obchodzony był Dzień Sołtysa. Z tej okazji 18 marca w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach odbyło się okolicznościowe spotkanie władz samorządowych z przedstawicielami sołectw z gminy Strzeleczki.

W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Marek Pietruszka a także Zastępca Wójta Łukasz Borsuk, Skarbnik Gminy Gabriela Bartoń oraz inspektor ds. obsługi Rady Gminy Anna Markiewicz.

Podczas spotkania omówiono m.in. kwestie funkcjonowania i wykonywania funduszu sołeckiego. Poruszono także problem zadań inwestycyjnych drogowych w Gminie.

W tym dniu uroczyście pożegnaliśmy również Sołtysów, którzy pełnili tę funkcję do 2015 roku: Panią Małgorzatę Cyganik z Kujaw, Panią Marię Niewiadomską z Racławiczek, Panią Irenę Galler z Łowkowic i Pana Wernera Uliczkę ze Smolarni.

Na zakończenie spotkania Wójt podziękował wszystkim sołtysom za bardzo dobrą współpracę, życzył im sukcesów w pracy, satysfakcji z pełnionej funkcji, przyjaznych relacji z mieszkańcami oraz zadowolenia z wykonywania codziennych obowiązków opiekunów i gospodarzy wsi.

Wersja XML