Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”

Drugiego marca w Szkole Podstawowej w Strzeleczkach odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”.  Udział w turnieju wzięli uczniowie wyłonieni w eliminacjach szkolnych. 10 osób w kategorii Szkoły Podstawowe oraz 6 osób w kategorii Gimnazjum.  W Komisji oceniającej zasiadali:

Komendant Gminny OSP pan Roman Wyszka rozpoczął turniej przywitaniem wszystkich uczestników oraz ich opiekunów  O godzinie 11:00 rozpoczął się test 20 pytań przygotowany przez zastępcę komendanta powiatowego PSP mł. bryg Piotra Dudka. Test pozwolił na wyłonienie trzech osób z największą liczbą punktów w każdej kategorii, które zakwalifikowały się do rozgrywki finałowej. Podczas finału uczestnicy odpowiadali ustnie na trzy wylosowane pytania. Przy jednakowej ilości punktów w  finale decydowała większa ilość punktów uzyskanych podczas testu eliminacyjnego.

Wyniki Turnieju:

Szkoła Podstawowa

I miejsce     -       Andżelika Kałużka       SP Strzeleczki
II miejsce    -       Wiktoria Goetz            SP Strzeleczki

III miejsce   -       Maksymilian Wyszka   SP Komorniki

Gimnazjum

I miejsce   -       Sandra Kicler
II miejsce   -       Natalia Hauk
IIImiejsce   -       Kamila Kloske

Dyplomy oraz nagrody dla zwycięzców i pozostałych uczestników wręczył Wójt Gminy Strzeleczki pan Marek Pietruszka który objął patronatem cały turniej.

Dwie najlepsze osoby z każdej kategorii będę reprezentować naszą gminę na turnieju powiatowym który odbędzie się 31 marca w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach. Słowa uznania należą się najmłodszemu uczestnikowi turnieju trzecioklasiście Maksymilianowi Wyszka który w swoim pierwszym turnieju zajął wysokie 3 miejsce. Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników oraz ich opiekunów  a także dla Komendy PSP w Krapkowicach oraz Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach za pomoc w organizacji turnieju.

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

                                                                                                                                                        Piotr Żymołka  

 

 

                      

 

 

                      

 

 

 

                      

Wersja XML