Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza otwarte konkursy na realizację w roku 2015 zadań publicznych w zakresie:

  1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  2. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
  3. działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym:

      4. działalności na rzecz mniejszości narodowych.

Termin składania ofert upływa dnia 25 lutego 2015r.

Więcej informacji na stronie: Pożytek Publiczny

 

 

Wersja XML