Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o projekcie Łowkowice Komorniki

Brak opisu obrazka

 

Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowkowice i Komorniki”

 

Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowkowice i Komorniki” jest współfinansowany środkami finansowymi pochodzącymi z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Dnia 28 marca 2014 roku podpisano umowę nr 12/POLiŚ/2014 o dofinansowanie niniejszej inwestycji, której planowany całkowity koszt realizacji wyniesie 6 131 688,73 zł przy czym 3 310 863,19 zł będą zaliczane do wydatków kwalifikowanych na które wnioskowano o dofinansowanie.

Kwota dofinansowania inwestycji stanowi 85%wydatków kwalifikowanych poniesionych w toku realizacji projektu i wynosi 2 814 233,70 zł.

Pozostała kwota inwestycji zostanie pokryta środkami własnymi Gminy Strzeleczki.

Planowany termin zakończenia niniejszej inwestycji wyznaczony został na 30.09.2015 roku.

Wersja XML