Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o projekcie

Brak opisu obrazka

 

Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczki – etap II”

 

Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczki – etap II” jest współfinansowany środkami finansowymi pochodzącymi z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Dnia 13 grudnia 2013 roku podpisano umowę nr 11/POLiŚ/2013 o dofinansowanie niniejszej inwestycji, której planowany całkowity koszt realizacji wyniesie 7 968 802,50 zł przy czym 3 949 770,62 zł będą zaliczane do wydatków kwalifikowanych na które wnioskowano o dofinansowanie.

Kwota dofinansowania inwestycji stanowi 85%wydatków kwalifikowanych poniesionych w toku realizacji projektu i wynosi 3 357 305,02 zł.

Pozostała kwota inwestycji zostanie pokryta środkami własnymi Gminy Strzeleczki.

Planowany termin zakończenia niniejszej inwestycji wyznaczony został na 30.06.2015 roku.

Wersja XML