Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opolska Karta Rodziny i Seniora

okris.jpeg 

Gmina Strzeleczki przystąpiła do programu Opolska Karta Rodziny i Seniora. Celem wprowadzenia Karty jest budowa przyjaznego klimatu dla rodziny oraz udzielenie jej wsparcia poprzez wprowadzenie zniżek oferowanych Posiadaczom Karty przez Partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora

Do otrzymania i korzystania z Karty uprawnieni są:

Liczba Kart wydanych rodzinie nie może być wyższa niż liczba osób w rodzinie, które ukończyły 10 rok życia.
 

Wnioski o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora można składać:

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy w Strzeleczkach pok. nr  201 (II piętro) tel. 77 / 407 66 74, tutaj oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego i na stronie internetowejhttp://ssd.opolskie.pl.

Opolska Karta Rodziny i Seniora wydawana jest bezpłatnie.

Karta uprawnia do korzystania ze zniżek oferowanych przez partnerów Opolskiej Karty Rodziny

i Seniora. Do skorzystania ze zniżek niezbędne jest okazania Karty oraz dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość posiadacza Karty. Według informacji przekazanych przez Urząd Marszałkowski partnerami Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, oferującymi zniżki dla posiadaczy karty z terenu całego województwa są:

 

Materiały do pobrania:

PDFDeklaracja dla przedsiębiorców.pdf (316,63KB)
DOCDeklaracja dla przedsiębiorców.doc (81,00KB)
DOCXRegulamin OKRIS 26.01.2015.docx (70,56KB)
PDFRegulamin Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.pdf (416,50KB)
DOCWzór wniosku OKRiS.doc (180,50KB)
 

 

Wersja XML