Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lekarzu reaguj

Nowelizacja ustawy z 2010r. włączyła do systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poza Policją i pomocą społeczną, także ochronę zdrowia. W sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie lekarz ma obowiązek wszcząć procedurę „Niebieskie Karty”. Ma ona na celu ustalenie, czy w danym przypadku faktycznie dochodzi do stosowania przemocy w rodzinie oraz opracowanie i realizację planu pomocy.

 

Lekarze w systemie przeciwdziałania przemocy:

  • Wszczynają procedurę, udzielają informacji o możliwościach uzyskania wsparcia
  • Wystawiają zaświadczenia o skutkach przemocy
  • Współpracują z Zespołem Interdyscyplinarnym i grupami roboczymi ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Środowisko lekarskie wspiera kampanię: „Lekarzu, reaguj na przemoc!”

Więcej informacji na www.lekarzureagujnaprzemoc.pl

 

Również w naszej Gminie działa Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Jeśli doznajesz przemocy bądź jesteś jej świadkiem PRZYJDŹ do nas:

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Strzeleczkach

Rynek 4

47-364 Strzeleczki

 

lub ZADZWOŃ:

 

tel. 77 466 80 37

lub 77 407 66 74

 

 

 


 

 

 

 

Wersja XML