Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Warsztaty i pokazy pszczelarskie

 

Brak opisu obrazka

W dniach 19 i 20 maja 2022 r. Gmina Strzeleczki zorganizowała w Parku w Dobrej warsztaty i pokazy pszczelarskie. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie Szkół Podstawowych z terenu gminy wraz z opiekunami. W trakcie trwania zajęć uczestnicy mogli m.in.: zobaczyć pszczoły w ulu pokazowym, poznać wszystkie produkty pszczele, mogli zobaczyć ubiór i narzędzia, które są wykorzystywane do pracy w pasiece, a także własnoręcznie robili świece z węzy pszczelarskiej oraz mieli możliwość degustacji miodu wprost z pasieki. Po zakończonych warsztatach wszyscy uczestnicy otrzymali słodki podarunek w postaci słoiczka z miodem.

 

Projekt pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Decyzja nr RPOP.05.01.00-16-0001/17-00 z dnia 31 lipca 2018r.

 

 

 

 

Wersja XML