Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa zakończona

logo 2 prow.png

Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja pn. Przebudowa dróg gminnych ul. Leśnej i Bocznej w miejscowości Racławiczki mająca na celu poprawę jakości dróg
 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

 

Zakończyła się przebudowa dróg gminnych ul. Leśnej i ul. Bocznej w Racławiczkach. W ramach zadania przebudowano i poszerzono jezdnię na odcinku 903 m. Wykonano odwodnienie, kanał technologiczny, zjazdy oraz pobocza z kruszywa łamanego.

 

 

 • Umowy na przebudowę dróg przekazane

  drogi 4.jpeg
  16 czerwca 2021 r. Wicemarszałek Województwa Opolskiego - Zuzanna Donath - Kasiura wręczyła Wójtowi Gminy Strzeleczki umowę na realizację operacji pn.: „Przebudowa dróg gminnych ul. Leśnej i Bocznej w miejscowości Racławiczki”.  
  Data publikacji: 16-06-2021 13:41
 • Przebudowa dróg już niebawem

  Podpisanie umowy.jpeg
   Dnia 22 listopada 2021 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym LARIX Sp. z o.o. z Lublińca na wykonanie robót dot. „Przebudowy dróg gminnych ul. Leśnej i Bocznej w  miejscowości Racławiczki”.
  Data publikacji: 23-11-2021 12:34
Wersja XML