Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

W dniu 7 kwietnia 2022 r. o godzinie 14:00 w sali

Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4

odbędzie się XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Strzeleczki.

Transmisja z sesji Rady Gminy będzie dostępna na stronie www.bip.strzeleczki.pl
w zakładce menu przedmiotowe/organy/transmisja obrad Rady Gminy Strzeleczki.

 

                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                          /-/ Włodzimierz Wolny

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLIII/22 w dniu 31.03.2022 r.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok – projekt z dnia 04.04.2022 r. – Skarbnik Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 04.04.2022 r. – Skarbnik Gminy.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.
Wersja XML