Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PESEL DLA OBYWATELI UKRAINY

PESEL DLA OBYWATELI UKRAINY

Procedura nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Rejestracja

Wnioski o nadanie nr PESEL oraz profilu zaufanego dla obywateli Ukrainy  będą przyjmowane od 16 marca 2022 r. w pokoju nr 12 budynku B Urzędu Gminy w Strzeleczkach.
Kontakt telefoniczny: 774076664

Godziny pracy :

poniedziałek, wtorek, czwartek : 7.30 - 15.30

środa : 7.30 – 17.00

piątek : 7.30 – 14.00

 

 

 

 

Kto może składać wniosek:

oraz osoby, które przybyły w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie.

Wniosek należy złożyć osobiście. Dziecko do 12 roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie, wówczas obecność jest obowiązkowa. Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12 r.ż., nie pobiera się odcisków palców.

Co należy przygotować:

  1. Wniosek o nadanie numeru PESEL: PDFWniosek o PESEL_19.04.2022.pdf Wniosek dostępny jest również w urzędzie.
  2. Dokument, który potwierdzi dane podane we wniosku oraz tożsamość. W sytuacji braku tych dokumentów wnioskodawca składa oświadczenie.
  3. Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) – spełniające wymagania określone w art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

Składając wniosek dla osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.), należy podać dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Aby uzyskać profil zaufany, należy posiadać:
- telefon komórkowy ze swoim numerem telefonu od polskiego operatora,
- swój adres e-mail.

Więcej informacji:

- https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany--usluga-dla-obywateli-ukrainy

Podstawa prawna:

- Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz. U. poz. 583

 

Wersja XML