Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

W związku z agresją Rosji na Ukrainę Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej uruchomił na wortalu publicznych służb zatrudnienia nową zakładkę adresowaną do uchodźców z Ukrainy o nazwie:

Rynek Pracy - pomoc dla Ukrainy https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy

Zakładka będzie na bieżąco aktualizowana i jest dostępna w wersji ukraińskiej.

Zawiera trzy bloki informacyjne:
- rynek pracy w Polsce,
- pomoc w innych obszarach,
- rynek pracy w Unii Europejskiej.

Wersja XML