Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLI Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

 

W dniu 27 stycznia 2022 r. o godzinie 14:00 w sali

Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4

odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Strzeleczki.

Transmisja z sesji Rady Gminy będzie dostępna na stronie www.bip.strzeleczki.pl
w zakładce menu przedmiotowe/organy/transmisja obrad Rady Gminy Strzeleczki.

 

                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                          /-/ Włodzimierz Wolny

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XL/21 w dniu 22.12.2021 r.
 4. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie międzyXL a XLI sesją.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  budżetu gminy na 2022 rok – projekt z dnia 13.01.2022 r. – Skarbnik Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Strzeleczki do 2030 roku – projekt z dnia 13.01.2022 r. – Sekretarz Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 11.01.2022 r. – Sekretarz Gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy – projekt z dnia 11.01.2022 r. - podinspektor ds. obsługi rady gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Strzeleczki na 2022 r. – projekt z dnia 19.01.2022 r. – podinspektor ds. obsługi rady gminy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krapkowice w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2022 r. – projekt z dnia 13.01.2022 r. – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzeleczki na rok 2022 – projekt z dnia 13.01.2022 r. – podinspektor ds. profilaktyki uzależnień.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski.
 15. Zamknięcie sesji.
Wersja XML