Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje na temat odpadów komunalnych

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w roku 2016

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Strzeleczki na rok 2016.

 

Informacje dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2016r.

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Strzeleczki w 2016 r. jest firma „Naprzód” Sp z o.o. z siedzibą w  Rydułtowach ul. Raciborska 144B,   44-280 Rydułtowy.

 

 

Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Strzeleczki:
PDFNr XXX-191-13.pdf

Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości:
PDFNr XXX-194-13.pdf

Od 1 stycznia 2014r. mieszkańcy Gminy Strzeleczki zobowiązani są do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wyznaczonych terminach, w kasie Urzędu Gminy w Strzeleczkach, u Sołtysów lub przelewem na rachunek bankowy nr. : 93 8883 1028 2003 0000 2293 0004.

Informacje w sprawie wywozu śmieci można uzyskać w Urzędzie Gminy Strzeleczki pokój nr. 101-102 lub pod numerem telefonu 77 4669697, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

DOCAnaliza stanu gospodarki odpadami.doc

 

Wersja XML