Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podsumowanie unieszkodliwiania wyrobów azbestowych w 2021 r.

W bieżącym roku kalendarzowym z terenu gminy Strzeleczki unieszkodliwiono 17,89 ton wyrobów azbestowych. Całkowita wartość zadania realizowanego pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Strzeleczki w roku 2021”
wyniosła 14 783,58 zł. Inwestycja została dofinansowana w kwocie 6 261,50 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz w kwocie 5 174,25 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wersja XML