Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa dróg już niebawem

                 Brak opisu obrazka

       Dnia 22 listopada 2021 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym LARIX Sp. z o.o. z Lublińca na wykonanie robót dot. „Przebudowy dróg gminnych ul. Leśnej i Bocznej w  miejscowości Racławiczki”.
       W pierwszej kolejności  prace będą prowadzone na ul. Bocznej. Następnie roboty budowlane przeniosą się na ul. Leśną. W ramach zadania zostanie przebudowana i poszerzona jezdnia. Wykonane również będą: odwodnienie, kanał technologiczny, zjazdy oraz pobocza z kruszywa łamanego.
Wartość zadania: 1 315 265,74 zł

Wersja XML