Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 21 października 2021 r. o godz. 15:00 w Sali GOK Strzeleczki (bezpośrednio po XXXVII Sesji)

 Tematyka posiedzenia Komisji Rewizyjnej:

  1. Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie prawidłowości przyznawania zasiłków, dodatków mieszkaniowych i innych finansowych ze środków budżetu gminy w I półroczu 2021 r., 
  2. kontrola wykonania uchwał Rady Gminy, 
  3. sprawy bieżące.
Wersja XML