Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe oświetlenie uliczne w Dobrej

W Dobrej przy ul. Prudnickiej mamy 4 nowoczesne ledowe latarnie oświetleniowe. Zostały one postawione w ramach zadania „Przebudowa drogi
ul. Prudnickiej w Dobrej w zakresie oświetlenia ulicznego”. Powyższa inwestycja niewątpliwie przyczyni się do poprawy życia i bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Dobra.

Całkowity koszt inwestycji: 31 445,43 zł

Fundusz Sołecki Wsi Dobra: 17 173,93 zł

Wkład Gminy Strzeleczki: 14 271,50 zł

 

 

Wersja XML