Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Opolskiego

W dniu 8 września br. rozpoczęły się konsultacje projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2022 r.

Konsultacje mają charakter opiniodawczy i przeprowadzone będą do dnia  22 września 2021.

Konsultacje przeprowadzone będą w trybie podstawowym, w formie pisemnej, poprzez przesłanie pisemnych uwag:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ;
 2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub złożone osobiście:
 1. w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Gen. J. Hallera 9,  45-869 Opole, lub
 2. w punkcie informacyjnym kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 - Ostrówek, 45-082 Opole.

Uwagi, o których mowa powinny być składane na formularzu, który znajduje się poniżej.

PDFPrezentacja - Projektu Programu Współpracy SWO z NGO na 2022.pdf (257,69KB)
PDFUchwała Nr 5431 2021 ZWO z dnia 6 września 2021.pdf (1,18MB)
PDFZałącznik do Programu Współpracy SWO z NGO na 2022 - zestawienie priorytetowych zadań publicznych.pdf (3,87MB)
PDFZał. nr 1 uchwały Nr 5431 2021 ZWO z dnia 6 września 2021.pdf (4,56MB)
PDFzał. nr 2 . Harmonogram Konsultacji.pdf (510,07KB)
DOCXZał. 3 uchwały ZW ws. Programu Wsp. 2022 - formularz uwag.docx (21,12KB)
 

Wersja XML