Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie konsultacyjne w sprawie programu „Czyste powietrze”.

Wójt Gminy Strzeleczki Marek Pietruszka zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste powietrze”, które odbędzie się  6 września o godz. 1800 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach.

W trakcie spotkania zostaną przedstawione i omówione główne cele i założenia programu oraz sposób postępowania w celu uzyskania dotacji z ww. programu.

Zaproszenie skierowane jest do mieszkańców gminy Strzeleczki, którzy są właścicielami i współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą i planują np. wymianę źródła ciepła, termomodernizację budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Spotkanie odbędzie się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Serdecznie zapraszamy.

Ponadto informujemy, że w Urzędzie, w pokoju nr 111 znajduje się Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze” czynny w godzinach pracy Urzędu.

Więcej informacji o Programie „Czyste Powietrze” można uzyskać pod adresem:

https://czystepowietrze.gov.pl

https://www.wfosigw.opole.pl/

Wersja XML