Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie MRIRW ws. wsparcia na bioasekurację

Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi informuje, iż producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w którym utrzymywane są świnie – mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50 % wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz  produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.

Wnioski należy składać w terminie od dnia 06.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 r. do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dodatkowe informacje można znaleźć pod zamieszczonymi linkami:

https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Wnioski-o-pomoc-na-refundacje-wydatkow-na-bioasekuracje-ogloszenie-Ministra-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi/idn:1789

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/program-odbudowy-gospodarstw-po-asf

Wersja XML