Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przypominamy, że wciąż trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

Brak opisu obrazka

Spisem objęci są: 

Spisem nie są objęci jedynie Polacy, którzy dokonali w Polsce wymeldowania z pobytu stałego.

Spisu można dokonać: 

W celu umożliwienia osobom nieposiadającym we własnym zakresie warunków umożliwiających przeprowadzenie samospisu internetowego Gminny Komisarz Spisowy - Wójt Gminy Strzeleczki zapewnia bezpłatny dostęp do stanowiska komputerowego do dokonania samospisu internetowego. Stanowisko komputerowe do samospisu znajduje się w budynku „A” Urzędu Gminy Strzeleczki, pok. nr 117,  I piętro.

Dodatkowe pytania związane z realizacją spisu powszechnego można kierować do Gminnego Biura Spisowego w Strzeleczkach   –   tel.: 77 407 66 71 

Wersja XML