Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wawrzyńcowice

Liczba ludności: 67 mieszkańców
Powierzchnia: 290 ha
 
Wieś odnotowana w niemieckich dokumentach w roku 1679 jako Wawrzinowice. Pierwotna nazwa wywodzi się od imienia Wawrzyn, natomiast nazwa Wawrzyńcowie pochodziła od imienia Wawrzyniec (po niemiecku Lorenz), stąd też niemiecka nazwa tej wsi: Lorenzdorf. Początkowo wieś była w posiadaniu hrabiego Schaffgotsch, jednego z najbogatszych ludzi na Śląsku, później, od 1828r., właścicielem Wawrzyńcowic był baron von Seherr-Thoss, który przekazał go w latach sześćdziesiątych XIX wieku majorowi Thiele-Wincklerowi, właścicielowi wsi do II wojny światowej.
 
 

 

 

Wersja XML