Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dni Gminy Strzeleczki - informacje

Przedstawiamy regulaminy oraz miejsca parkingowe podczas planowej imprezy Dni Gminy Strzeleczki.

Brak opisu obrazka

PNGMapa Parking.png
PDFRegulamnin imprezy Dni Gminy Strzeleczki.PDF
DOCXRegulamin dotyczący funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury trakcie trwania epidemii COVID-19 - 10.05.2021r..docx
DOCXZałącznik nr 1 Karta zgłoszenia.docx
DOCXZałącznik nr 2 Deklaracja i Oświadczenie Rodzica bądż Opiekuna Prawnego, zajęcia.docx
DOCXZałącznik nr 3 Deklaracja i Oświadczenie Uczestnika zajęć.dorosły.docx
DOCXZałącznik nr 4 Deklaracja i Oświadczenie Rodzica bądż Opiekuna Prawnego, wyjazd.docx
DOCXZałącznik nr 5 Deklaracja i Oświadczenie osoby dorosłej na wyjazd.docx
 

Wersja XML