Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 24 czerwca 2021 r.
 o godz. 14:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Strzeleczki

 Tematyka posiedzenia Komisji Rewizyjnej:

  1. Kontrola przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych – przetargi w 2020 r. – podinspektor ds. zamówień publicznych,
  2. kontrola wydatków przeznaczonych na stowarzyszenia i organizacje pozarządowe w 2020 r. – Sekretarz Gminy
  3. sprawy bieżące.
Wersja XML