Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedłużenie naboru wniosków na dofinansowanie

OSII.6232.2.10.2021.KR                                                                                                                                    Strzeleczki, 07.07.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

o przedłużeniu naboru wniosków o dofinansowanie zadania polegającego na

unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzeleczki w roku 2021

W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu naborem wniosków o dofinansowanie w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”,

zawiadamiam

że przedłużono termin składania wniosków przez mieszkańców gminy Strzeleczki chcących skorzystać z dofinansowania realizacji zadania polegającego na unieszkodliwianiu wyrobów azbestowych z terenu gminy Strzeleczki  do dnia 23.07.2021 r.

W przypadku zalegania azbestu na budynku, który jest ściśle związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą konieczne jest złożenie dokumentów w poszerzonym zakresie.

Formularze i wnioski dostępne są na stronie internetowej www.strzeleczki.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Strzeleczkach, Rynek 4, pok. 112.

Dodatkowych informacji z ramienia urzędu udziela Klaudia Rogosch-Ryczyrz, tel. kontaktowy 77 407 66 65.

 

 

Wójt Gminy Strzeleczki

Marek Pietruszka

 

 

 

Strzeleczki, 01.06.2021 r.

OSII.6232.2.1.2021.KR

OBWIESZCZENIE

o naborze wniosków o dofinansowanie zadania polegającego na

unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzeleczki w roku 2021

W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu naborem wniosków o dofinansowanie w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”,

zawiadamiam

że z dniem 07.06.2021 r. rozpoczyna się nabór wniosków dla mieszkańców gminy Strzeleczki chcących skorzystać z dofinansowania realizacji zadania polegającego na unieszkodliwianiu wyrobów azbestowych z terenu gminy Strzeleczki w 2021 r.

Dotacją objętych może zostać do 100 % kosztów kwalifikowanych niezbędnych do osiągnięcia efektu ekologicznego, które obejmują demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. W przypadku uzyskania niższego dofinansowania, pozostałą częścią kosztów obciążony zostanie beneficjent końcowy.

Osoby zainteresowane pozbyciem się azbestu z terenu swoich nieruchomości zobowiązane są do złożenia kompletu uzupełnionych dokumentów tj.:

W przypadku zalegania azbestu na budynku, który jest ściśle związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą konieczne jest złożenie dokumentów w poszerzonym zakresie.

Formularze i wnioski dostępne są na stronie internetowej www.strzeleczki.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Strzeleczkach, Rynek 4, pok. 112.

Termin składania wniosków o dofinansowanie: 25.06.2021 r.

Dodatkowych informacji z ramienia urzędu udziela Klaudia Rogosch-Ryczyrz, tel. kontaktowy 77 407 66 65.

Wójt Gminy Strzeleczki

Marek Pietruszka

DOCOświadczenie wnioskodawcy.doc
XLSWniosek dot. unieszkodlwiania azbestu.xls
DOCXZałącznik do wniosku - informacja o wyrobach oraz ocena ich stanu.docx
 

 

Wersja XML