Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA

Zmiana godzin.png

DOCRegulamin dotyczący funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury trakcie trwania epidemii COVID-19 - 10.05.2021r..doc (62,50KB)
DOCZałącznik nr 1 Karta zgłoszenia.doc (31,50KB)
DOCZałącznik nr 2 Deklaracja i Oświadczenie Rodzica bądż Opiekuna Prawnego, zajęcia.doc (39,00KB)
 

Wersja XML