Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs plastyczno - literacki

Głównym celem projektu jest wykonanie ulotki informacyjnej lub redakcja  wiersza o tematyce związanej z profilaktyką uzależnień (narkotyki, alkohol, papierosy, przemoc).

Konkurs rozpoczyna się 15 kwietnia 2013r. i trwa do 31 maja 2013r.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 14 czerwca 2013r.
ADRESACI KONKURSU:

Uczestnik jest zobowiązany do podania następujących danych:
a) imię i nazwisko,
b) nazwa i adres szkoły,
c) klasa.
FORMA PRACY:

Co powinna zawierać ulotka?

Prace konkursowe należy składać w sekretariacie szkoły do 31.05.2013r.
Regulamin konkursu dostępny także na stronie internetowej szkoły.
 

DOCREGULAMIN KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO.doc

Wersja XML