Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Co z Polakami mieszkającymi za granicą? Czy Polacy przebywający poza granicami kraju również muszą się spisać?

Brak opisu obrazka

1 kwietnia 2021 r. rozpoczął się obowiązkowy Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Obowiązek wzięcia udziału w spisie mają wszyscy obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, a udział w spisie jest obowiązkowy.

Polacy przebywający poza granicami Polski, którzy wyjechali za granicę i żyją tam na stałe z całą rodziną – pracują, uczą się, leczą itp. – czyli ich centrum życiowe jest np. w Niemczech od wielu lat, ale tu są zameldowani również muszą się spisać.

Jeżeli przebywamy za granicą, a zameldowani jesteśmy w Polsce, informacji o nas udzielić może osoba zameldowana pod tym samym adresem (dokonując własnego samospisu).

Osoby te nie powinny być dopisane jako mieszkające pod danym adresem, ale wykazane jako zameldowane i przebywające za granicą.

Spisem nie są objęci jedynie Polacy, którzy dokonali w Polsce wymeldowania z pobytu stałego.

Wersja XML