Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka odpadami komunalnymi

Informacje w sprawie wywozu śmieci można uzyskać w Urzędzie Gminy Strzeleczki pokój nr. 111 lub pod numerem telefonu 77 407 66 68, w godzinach:

Wersja XML