Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opłaty za przyjęcie odpadów komunalnych ponad określony limit

 

 

Rodzaje odpadów limitowanych

Cena za 1 kg ponad przyjęty limit

  1.  

Opony z samochodów osobowych i jednośladów

0,73 zł / 1kg

  1.  

Odpady budowlane i rozbiórkowe

0,41 zł / 1 kg

  1.  

Odpady wielkogabarytowe

1,17 zł / 1 kg

 

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXV/157/20 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 września 2020 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Strzeleczki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

Wersja XML